Vynálezca, maliar, kňaz, signatár Pittsburskej dohody, slávny Slovák Jozef Murgaš

Vynálezca, maliar, kňaz, signatár Pittsburskej dohody, slávny Slovák Jozef Murgaš

Ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu a vysielania pre rádio, to je len časť vizitky vynálezcu, maliara, kňaza, prírodovedca, jedného z iniciátorov založenia československého štátu, Jozefa Murgaša. 

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Tajove, kde absolvoval aj základnú školu. Potom štyri roky študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Už vtedy sa začal zaujímať o maliarstvo. V r. 1880 – 1882 študoval v bratislavskom a potom do r. 1884 v ostrihomskom seminári. Roku 1888 bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Ďalšie dva roky študoval maliarstvo v Budapešti, potom štyri roky na akadémii výtvarného umenia v Mníchove. Pozoruhodnosťou je fakt, že vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz pôsobil, namaľoval oltárny obraz.

Okrem maľovania mal aj druhú vášeň, ktorej sa venoval od mladosti – elektrotechniku. Preto v roku 1896 odišiel do USA, aby mohol študovať tento odbor. Usadil sa v baníckej obci Wilkes Barre, kde žilo 300 slovenských rodín. Svoje prvé objavy Jozef Murgaš urobil v oblasti bezdrôtovej telegrafie. 2. októbra 1903 podal vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu a 10. mája 1904 mu pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone dva patenty: Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou. Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila spoločnosť Universal Aether Telegraph Co.

Jozef Murgaš urobil niekoľko ďalších významných objavov v oblasti elektrotechniky a získal  aj ďalšie patenty: vlnomer (1907), elektrický transformátor (1907), zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), bezdrôtová telegrafia (1909), detektor elektromagnetických vĺn (1909), prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911), navijak na udicu (1912), spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916) a iné.

Jeho najvýznamnejším objavom bol bezdrôtový prenos hovoreného slova pred svedkami, čím sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia. Vôbec prvý raz sa mu to podarilo už 27. apríla 1905 a potom 23. novembra 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Murgaš umožnil rozhovor ich starostom, ktorí to písomne potvrdili.

Jozef Murgaš mal aj ďalšie koníčky. Bol známy aj ako zberateľ húb, minerálov a rastlín, unikátnu zbierku hmyzu (asi 9 000 exemplárov).

Počas prvej svetovej vojny sa angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov,  bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody. Zorganizoval medzi americkými Slovákmi zbierku s výťažkom 1 milión dolárov na základný valutový fond ČSR.

Zostatok života chcel prežiť v rodnej vlasti a na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Mienil  využiť svoje znalosti a skúsenosti a chcel vyučovať elektrotechniku na niektorej škole. Vtedajšie úrady však jeho služby odmietli, argumentovali tým, že nemá kvalifikáciu. Rozčarovaný podobným prístupom Jožef Murgaš sa vrátil do USA, opäť sa usadil v „slovenskom meste“ Wilkes Barre, kde zomrel 11. mája 1929.

(pal)

Foto: https://www.bystricoviny.sk/titulka/pravda-o-jozefovi-murgasovi/