Vyšiel zborník k 95. výročiu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Vyšiel zborník k 95. výročiu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

S podtitulom Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce vyšiel zborník rok po oslavách výročia a obsahuje príspevky z dvojdňového podujatia v roku 2016. Napriek tomu, že sa konferencia konala pri príležitosti osláv, dejiny fakulty nezredukovala len na dejiny úspechov, ale ponúka pohľad na fakultu ako na súčasť dejín komplikovaného dvadsiateho storočia.

Dejiny filozofickej fakulty našej najvýznamnejšej univerzity odrážajú aj dejiny celej krajiny. Keďže bola niekoľko desaťročí jedinou akademickou inštitúciou v oblasti spoločenských a humanitných vied, nebola len „objektom“ dejín dvadsiateho storočia, ale jej zamestnanci ako súčasť intelektuálnej elity Slovenska tieto dejiny aj spoluvytvárali – v pozitívnom i negatívnom zmysle. Zborník sa venuje osobnostiam, bez ktorých by mnohé spoločenskovedné a humanitne orientované ústavy Slovenskej akadémie vied, založenej v roku 1942 nevznikli.

Venuje sa aj pedagógom a študentom, ktorí prejavili statočnosť počas druhej svetovej vojny či nepodľahli ideologickému tlaku po nástupe socializmu. Medzi tie menej svetlé chvíle patrí vynútený odchod českých zamestnancov roku 1938, čistky a vyhadzovanie režimu nepohodlných pedagógov a študentov po februári 1948 a znova po roku 1970. Pred blížiacou sa storočnicou chce aj týmto zborníkom filozofická fakulta ako kolíska modernej slovenskej historiografie, sociológie či politológie prispieť k pochopeniu turbulentného vývoja na Slovensku, v Československu i v strednej Európe.

Foto zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/univerzita-komenskeho-na-505-mieste-v-rebricku-top-750-univerzit-sveta/

(iri)