Výstava Igora Piačku odštartuje svetový sviatok knižnej ilustrácie

Výstava Igora Piačku odštartuje svetový sviatok knižnej ilustrácie

Prvým otvoreným sprievodným podujatím začínajúceho svetového sviatku knižnej ilustrácie pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 je výstava Igora Piačku – Príbehy (ilustrácie) v galérii Typo&Ars v bratislavských Vajnoroch. Expozíciu je možné navštíviť do 19. novembra.

Charakteristickým znakom autorovej tvorby je dokonale prepracovaná kresba doplnená expresívnou farebnosťou. Zo všetkých ilustrácií cítiť silný emotívny náboj, postavy prejavujú svoje emócie bez príkras tak, ako je to aj v skutočnom živote. Rád využíva predovšetkým figurálne motívy. Potvrdzuje to výber z ilustrácií na výstave. Za kresby z knihy Príbehy dračích cisárov – Mýty starej Číny získal v roku 1993 Cenu detskej poroty na BIB. Autor v obrázkoch vytvoril prostredie obývané nádhernými aj odpudivými postavami, ktoré sú schopné posilňovať nálady a pocity a čitateľa mýtov si podmania.

Igor Piačka sa narodil v Třebíči  v roku 1962. V Bratislave študoval v rokoch 1983-1989 odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval študijný pobyt v Royal Academy of Fine Arts v belgickom Bruseli (1987–1988). Bol odborným asistentom na VŠVU, kde viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky (1990–2003). Odvtedy pôsobí ako voľný umelec. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, známkovej tvorbe, ex libris a knižným ilustráciám.

Za sebou má viac ako 100 autorských a dvojnásobný počet kolektívnych výstav po celom svete.

Foto zdroj:http://www.knuppgallery.com/index.php/igor-piacka-jizda-na-tygrovi-riding-a-tiger-autorska-vystava/

(iri)