Výstava najpozoruhodnejších rytín Františka Horniaka

Dielo významného tvorcu slovenských poštových známok a rytca Františka Horniaka zaznamenalo mimoriadny úspech. Pre veľký záujem otvorilo ministerstvo dopravy v spolupráci s Poštovým múzeom výstavu s názvom „Najpozoruhodnejšie rytiny Františka Horniaka“.

Výber z jeho diela, ako aj majstrovstvo známkovej miniatúry, bude môcť obdivovať  široká verejnosť v priestoroch rezortu dopravy na Námestí slobody v Bratislave do piatka 13. apríla 2018.

Účelom výstavy je predstaviť výber z diela Františka Horniaka, ktorý získal za 25 rokov slovenskej známkovej tvorby mnoho ocenení na národnej ako aj svetovej úrovni. V prestížnej svetovej súťaži „Grand Prix de lʼExposition WIPA“ vo Viedni získal dvakrát prvé miesto za poštové známky „Umenie: Ladislav Medňanský – Potok za humnami na brehu“ v roku 2005  a „Bratislavský hrad“ v roku 2009. Jeho rytecké umenie bolo ocenené viackrát i v európskych súťažiach a tiež v súťaži  „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu. V závere roka 2017 mu bola udelená cena ministra za najkrajšiu známku a najlepšiu rytinu roka.

Vystavené budú kópie ryteckých rozkresieb poštových známok, originálne odtlačky rytín a tlačové listy najmä z emisného radu Umenie. Tieto budú doplnené o emisie z radu Ochrana prírody a Krásy našej vlasti, ako aj o ďalšie známky vydané v hárčekovej úprave, napríklad Bratislavský hrad, Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy a Oltár sv. Jakuba v Levoči.

„Výstava je poďakovaním za zásluhy a úspechy dosiahnuté za poštové známky doma aj vo svete. Súčasne je príležitosťou priblížiť tvorbu tohto umelca aj filatelistickej verejnosti. Verím, že aj týmto podujatím si uctíme umenie Františka Horniaka,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

(bre)

Foto zdroj: http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/2015/15591.html