Výstava The Human Body opäť na Slovensku

Kontroverzná výstava zakonzervovaných ľudských tiel zavíta po piatich rokoch opäť do Bratislavy. V roku 2012 sa svetovo úspešná výstava The Human Body, stretla so značným odporom hlavne konzervatívneho spektra či už náboženskej, profesnej i politickej obce. Nie je to inak ani teraz keď sa pod názvom Body The Exhibition, v novom prevedení vracia do Incheby.

Tento vedecký projekt vzdelávania širokej verejnosti vznikol v laboratóriách popredných svetových anatómov v roku 2005 v USA. Mnoho kritikov ho považuje za nehumánny, neetický, nechutný či dokonca za „zvrátený“. Doteraz kompozície ľudských exponátov videli vo svete už milióny divákov a počty pozitívnych reakcií značne prevyšujú tie negatívne. Najväčším problémom je, podľa odporcov, nakladanie s ľudskými telami ako s „cirkusovou atrakciou“ s účelom generovania zisku. Telá použité na výstave sú od dobrovoľných darcov, ktorí vedeli, že budú použité k vedeckým účelom.

Ľudské tela sú upravované špeciálnou metódou tzv. „plastináciou“, teda procesom pri ktorom je z tkaniva odstránená všetka voda a následne sa nahradí umelým silikónom. Po tejto úprave sú telá naaranžované tak aby ilustrovali rozmanitú plejádu denných ľudských činností. Výstava taktiež názorne ukazuje poškodenie ľudského tela následkom civilizačných chorôb a zlej životosprávy. Nebude chýbať ani možnosť porovnania chorých a zdravých orgánov. Návštevníci uvidia napr. zdravé pľúca vedľa zničených pľúc fajčiara, zhubné aj nezhubné nádory, tepny zasiahnuté artériosklerózou a iné prejavy zmien spôsobených chorobami.

Celou prehliadkou trvajúcou hodinu budú návštevníkov sprevádzať študenti medicíny, ktorí ochotne zodpovedajú všetky ich položené otázky a popíšu jednotlivé exponáty. Navyše sa sami zapoja do interaktívnej časti, kde si budú môcť vyskúšať prvú pomoc alebo budú môcť skúsiť nahmatať rakovinový nádor na pripravenom trenažéri. Organizátor výstavy na Slovensku pripravuje aj časť expozície venovanú slovenským úspechom vo svetovej medicíne a výskumu. Výstava bude prebiehať od 24. augusta.

Kritici výstavy sa ozvali aj tento krát a argumentovali, že konanie takéhoto typu podujatia je v rozpore s legislatívou platnou na Slovensku. Slovenská lekárska komora a Ústav zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vyzvali na zrušenie výstavy z údajného porušenia zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v tejto veci podozrenie vyvrátilo s odvolaním sa na stanovisko hlavného hygienika ešte z roku 2012. V minulom prípade sa preukázalo, že ustanovenia zákona porušené neboli.

Foto zdroj: http://narodnenoviny.sk/jazykove-okienko-je-nas-materinsky-jazyk-in/

(ill)