Vzdelávanie pod drobnohľadom monitoringu

Vzdelávanie pod drobnohľadom monitoringu

„Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch Európskej únie ukázal, že hoci inkluzívnosť a účinnosť vnútroštátnych vzdelávacích systémov sa zlepšuje, stále platí, že dosiahnuté vzdelanie do veľkej miery závisí od sociálno-ekonomickej situácie študentov.

Aj keď členské štáty v mnohých oblastiach reformy vzdelávania napredujú, inkluzívnosť vo vzdelávaní  pokrivkáva a vyžaduje si intenzívnejšie úsilie. U ľudí so základným vzdelaním je pravdepodobnosť, že budú zažívať chudobu alebo sociálne vylúčenie takmer trikrát väčšia, než u ľudí s terciárnym vzdelaním. V roku 2016 bolo zamestnaných iba 44 % mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov, ktorí ukončili školskú dochádzku s nižším sekundárnym stupňom vzdelania.  Investície do vzdelávania v celej EÚ sa zotavili z finančnej krízy a mierne vzrástli (v reálnom vyjadrení medziročne o 1 %). Nárast investícií zaznamenali asi dve tretiny členských štátov. Štyri krajiny zvýšili investície o viac ako 5 percent, medzi nimi aj Slovensko.

Monitor ukázal, že Slovensko má ambíciu  podporovať strategickejší prístup k vzdelávaniu. Žiaľ, aj napriek zvýšenej podpore  je vzdelanie  stále relatívne málo financované na všetkých úrovniach. Učitelia sú nedostatočne finančne ohodnotení a ich postavenie v spoločnosti je nízke, čo znižuje atraktivitu tohto povolania. Vzdelávanie učiteľov nie je jasne zamerané na prípravu praktického vyučovania. Účasť dospelých na vzdelávaní je nízka, len 2,9 % v porovnaní s EU priemerom 10,8 % , účasť detí na vzdelávaní a starostlivosti v rannom detstve sa síce mierne zvýšila na 78,4%, avšak je stále hlboko pod EÚ priemerom 94,8 percent.

Foto zdroj: http://www.tvnoviny.sk/domace/1828402_krik-a-plac-v-triede-plnej-deti-maleho-marca-z-brehov-odviedli-uradnici-nasilim

(ebu)