Za originálny názov cyklotrasy môžu Trenčania vyhrať horský bicykel

Za originálny názov cyklotrasy môžu Trenčania vyhrať horský bicykel

Nová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu naprieč Trenčianskym samosprávny krajom, čaká na svoje meno. Návrhy môžu občania podať do 22. mája a jedinou podmienkou je, aby pomenovanie tematicky korešpondovalo s krajom a jeho charakteristikami.

Názov novej cyklotrasy má súvisieť s historickými, geografickými, kultúrnymi či prírodnými krásami okolia Trenčína. Zatiaľ sa na úrade samosprávneho kraja zhromaždilo vyše tridsať návrhov, súťažiaci sa nechali inšpirovať aj významnými rodákmi. Okrem samotného názvu je potrebné v návrhu uviesť aj stručné zdôvodnenie. O názve rozhodne verejnosť, ktorá vyberie z doručených návrhov ten najvýstižnejší.

Nová cyklotrasa bude plnohodnotnou alternatívou k motorovej doprave. Obyvatelia sa tak budú po jej dokončení môcť dopraviť bicyklom pohodlnejšie, kvalitnejšie a najmú bezpečnejšie.

(iri)

Foto zdroj: https://www.welovecycling.com/sk/2017/07/19/stravovanie-pocas-jedneho-dna-tour-de-france/