Za spravodlivejší potravinový reťazec

Za spravodlivejší potravinový reťazec

Európska komisia otvorila celoeurópsku verejnú konzultáciu ako možno zabezpečiť spravodlivejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ. Vyzýva poľnohospodárov, občanov a ďalšie zainteresované strany, aby sa prostredníctvom online konzultácie trvajúcej do 17. novembra podelili o svoje názory na fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Existujú určité náznaky, že pridaná hodnota v potravinovom dodávateľskom reťazci nie je primerane rozložená medzi všetky jeho články, napríklad pre rozdiely vo vyjednávacej sile medzi menšími (a teda zraniteľnejšími) subjektmi vrátane poľnohospodárov či malých podnikov a ich obchodnými partnermi, ktorí sú ekonomicky silnejší a výrazne koncentrovaní.

 Komisia má záujem o posúdenie úrovne transparentnosti trhu v celom reťazci, ako aj možností jej zlepšenia.  Z dotazníka vyplynie prehľad o úrovni záujmu o spoluprácu výrobcov a využitie tzv. doložiek o rozdelení hodnoty (konkrétne ide o rozdelenie trhových bonusov a strát vyplývajúcich z vývoja cien na relevantnom trhu), ktoré sa už používajú v niektorých odvetviach, a to napríklad v odvetví cukru.

Foto zdroj:https://dennikn.sk/694477/retazec-delia-otvoril-v-avione-docasnu-predajnu/

(ebu)