ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO

ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO

S vedomím, že súčasná slovenská spoločnosť je nielen  výrazne demotivovaná  až apaticky , ale aj značne demoralizovaná,  vytvorili sme Iniaciatívu zodpovednosti a nádeje –  ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO . Jej cieľom  je najmä ozdraviť prirodzené zdroje tradičnej vitality slovenského národa .

Vyzvali sme orgány a inštitúcie SR, vedecké pracoviská a morálne aj odborné autority na spoluprácu pri vytvorení „Národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti“  ako strategickej doktríny záväznej pre všetky subjekty pôsobiace v SR.

Je potešiteľné a nádejné že sa tejto iniciatívy a jej výzvy  ako prví ujali  lekári a zdravotníci a na konferencii „Preventívna medicína lV“, ktorá sa konala v stredu 10. mája 2017 od 9:00 do 18:30 vo veľkej sále Ministerstva zdravotníctva SR za účasti vyše 250 pracovníkov zdravotníctva a pozvaných hostí ( aj zakladajúceho člena našich združení pána prof. Petra Staneka ako prednášajúceho).

Hlavní organizátori  konferencie prof. Filip Danninger a prof. Štefan Hrušovský  predložili plénu konferencie dokument „ZDRAVÉ SLOVENSKO“, ktorý bol kladne prijatý a účastníkmi aj podpísaný. Verme, že –Začiatok dobrý, aj koniec dobrý!

Viliam Hornáček

Národné noviny sa tejto téme budú systematicky venovať v budúcich článkoch.

Foto zdroj:http://www.supermamicka.sk/deti-a-sport/

(red)