Zákaz Číny dovážať odpad spôsobuje hromadenie plastov v zberných dvoroch

Zákaz Číny dovážať odpad spôsobuje hromadenie plastov v zberných dvoroch

Nedávne neočakávané rozhodnutie Číny zakázať dovoz plastového odpadu spôsobuje zmätok na trhu s odpadmi v celom svete ako aj jeho hromadenie v zberných dvoch. Firmy recyklujúce plasty volajú po investíciách do infraštruktúry a niektoré firmy urýchlene zavádzajú nové technológie či hľadajú iných odberateľov.

Obrovské množstvo odpadu zostávajúce v Európe nebude možné v dôsledku čínskeho zákazu absorbovať, nakoľko nespĺňa kvalitatívne nároky európskych spracovateľov odpadov. Trh je preplnený odpadmi nízkej kvality a jeho vývoz predstavoval pre Európu lacné koncové riešenie pre vyzbieraný a vytriedený odpad. Občania sa naučili odpad triediť recyklovať a zrazu nevieme, kam s ním.

Do zberných dvorov v mestách a obciach sa už pomaly nezmestí, obaly z jogurtov, mlieka do kávy, z čokolád, čipsov či fólie sa hromadia. Niektorí spracovatelia zhodnocujú tento odpad energeticky, napríklad v Bratislave a v Košiciach, v niektorých obciach však už uvažujú o jeho vyvezení na skládku, čo však naše zákony nepovoľujú – už raz vytriedeného odpadu nie je možné zbaviť sa týmto spôsobom.

V Štúrove má o rok vzniknúť závod na spracovanie problematických plastov, dovtedy budú musieť zberné dvory plasty skladovať. Jednoznačne bude treba meniť spôsob recyklácie, zberu a triedenia odpadov v záujme zvýšenia kvality a taktiež investovať do zvýšenia recyklačných kapacít na Slovensku aj v Európe. V neposlednom rade treba zmeniť aj pohľad na recykláciu doma – hromadenie odpadu sa totiž začína už pri nakupovaní. Začnite napríklad tým, že si nosíte so sebou textilné tašky a minimalizujte množstvo plastových vreciek.

(iri)

Foto zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103437/na-spisi-vznikne-zariadenie-na-spracovanie-komunalneho-odpadu-za-tri-miliony-eur.aspx