Zákon o kybernetickej bezpečnosti z dielne NBÚ bude platiť od apríla

Zákon o kybernetickej bezpečnosti z dielne NBÚ bude platiť od apríla

Definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru je cieľom nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý v januári 88 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Zákon, ktorý bude účinný od apríla, definuje kybernetický bezpečnostný incident ako akúkoľvek udalosť, ktorá má negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť, alebo ktorej následkom je strata dôvernosti údajov, ich zničenie alebo narušenie integrity systému, obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej alebo digitálnej služby, vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej alebo digitálnej služby, resp. ohrozenie bezpečnosti informácií. K zákonu bolo počas medzirezortného pripomienkového konania prišlo spolu 706 pripomienok.

Národný bezpečnostní úrad, ktorý pripravil zákon v spolupráci s aparátom vicepremiéra pre investície a informatizáciu v dôvodovej správe vysvetľuje, že nový zákon transponuje do slovenského právneho poriadku európsku smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v EÚ. Smernica predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné podmienky pre kľúčové sektory.

(iri)

Foto zdroj: http://cyber-safety.ru/2017/03/29/