Zákutia slovenčiny – Darček

Zákutia slovenčiny – Darček

Dar (darček) je podľa slovníkovej definície „vec daná inému bez náhrady“. Čo si teda máme myslieť o spojení darček zadarmo, ktoré tak často používajú nielen organizátori rôznych podujatí, ale nezriedka sa objavuje aj v textoch reportáží, moderátorských vstupoch…. Len pre poriadok zopakujeme, že zadarmo znamená „bez (peňažnej) náhrady.

Hromadenie synonymných výrazov bez umeleckého či rétorického zámeru je nesprávne: vyjadrujeme zbytočne dva razy to isté. S rozmanitými marketingovými „darčekmi“ majú nakupujúci väčšinou svoju skúsenosť, a preto v súvislosti s takým „darovaním“ očakávajú nejaký háčik. Za doplnením príslovky zadarmo je teda zrejmá snaha o rozptýlenie obáv z klamlivej reklamy. Nehovoriac o tom, že slovíčko zadarmo má v marketingovej sfére magickú moc.

Niektorí oponenti protestujú a argumentujú, že jazyk sa mení a napríklad stupňované tvary prídavného mena optimálny už jazykovedci tolerujú. Význam základného tvaru vraj možno formulovať ako „relatívne najlepší,“ nie iba „najlepší“.

V prípade slova dar  však dodržiavajme jeho  spisovné podoby!

Foto zdroj:http://www.canal3.md/ro/dar-din-dar-se-face-rai-3_39996.html

(ebu)