Zamestnávateľ vás pre meškanie kvôli kalamite nemusí ospravedlniť

Zamestnávateľ vás pre meškanie kvôli kalamite nemusí ospravedlniť

V posledných dňoch, kedy nás zasiahla ozajstná zima, opäť Slovensko kalamitu nezvládlo. Boli uzatvorené a obmedzené horské prechody, zlyhávala osobná aj hromadná doprava v mestách aj medzi nimi. Stav chodníkov je doteraz zúfalý, na niektorých autobusových zastávkach je hotové klzisko.

Problémom je, ak kvôli zlyhávajúcej doprave ľudia meškajú do práce. Ako sa zariadiť? Je zamestnávateľ povinný poskytnúť nám v tomto prípade voľno? Náš zákonník práce v paragrafe 141. Písmeno f) sa vzťahuje na zdravotne postihnutých: znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň.

Na ostatných sa vzťahuje písmeno g): nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom. Pracovné voľno sa v takom prípade poskytuje bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Je teda dôležité vedieť predvídať, ale najmä dať vedieť zamestnávateľovi, ak sa dostaneme do takejto situácie. V dnešnej dobe komunikačných technológií nie je naozaj problém ozvať sa z mobilu a dohodnúť sa na ďalšom postupe, ktorým môže byť v nevyhnutnom prípade aj čerpanie dovolenky, ak človek nejakú ušetrenú má.

Foto zdroj: https://www.joj.sk/galerie-televizne-novinky-joj/5987-pocasie-na-slovensku-xaver/a37449da2d49747f24bf2e3b4aeb6ef5?back_url=https://www.joj.sk/vsetko-co-mam-rad/foto

(iri)