Zastavme úpadok potravinárskeho priemyslu investíciami

Slovenská potravinárska komora privítala iniciatívu koaličnej rady poskytnúť poľnohospodárom podporu vo výške 30 miliónov eur vo forme poskytnutia tzv. zelenej nafty. Poukazujú však na to, že pomoc je smerovaná primárne do poľnohospodárstva, pričom slovenský potravinársky priemysel je dlhodobo, čo sa týka podpory štátu, zanedbávaný.

V rámci priemyselnej výroby Európskej únie je pritom potravinárstvo najväčším spracovateľským priemyslom a najväčším zamestnávateľom. Slovensko sa však ocitlo tým, že u nás víťazia dovozy nad vývozmi, a tiež podiel domácich producentov na pultoch našich obchodov klesol v roku 2017 na 37,2 percenta, na chvoste európskych krajín vo výrobe potravín.

Pre zastavenie úpadku potravinárskeho priemyslu je nevyhnutné zabezpečiť investície do technologickej obnovy, inovácií výrobkov a celkovo zvýšenia konkurencieschopnosti našich potravinárov voči ostatným krajinám EÚ.

O potravinovej sebestačnosti Slovenska môžeme momentálne iba snívať, stále náš trh zahlcujú dovozové výrobky, o ktorých „kvalite“ dostatočne vypovedajú aj škandály, ktoré ich sprevádzajú – či už ide o mäso, vajíčka či iné komodity. Komora potravinárov by momentálne potrebovala akútnu štátnu pomoc 70 miliónov eur.

(iri)

Foto zdroj: https://www.istp.sk/clanok/12917/slovenski-spotrebitelia-d-veruju-najviac-domacim-potravinam