Zatúlané a týrané zvieratá potrebujú pomoc, ktorú spätne vedia poskytnúť ľuďom

Zatúlané a týrané zvieratá potrebujú pomoc, ktorú spätne vedia poskytnúť ľuďom

V obci Kalná nad Hronom by mal byť vybudovaný útulok pre túlavých a týraných psíkov, mačky aj iné zvieratá a zariadenie strediska vzájomnej pomoci ľudí a zvierat. Poslanci ešte projekt neschválili, zaujíma ich názor obyvateľov. Ponuka občianskeho združenia Šťastný domov – Happy House so sídlom v Leviciach prichádza práve v období, kedy sa zviera zmenilo zákonom z veci na živú bytosť.

Útulok by mal byť postavený mimo zastavaného územia obce. Plánovanou súčasťou strediska je útulok s kapacitou približne 250 zvierat, prevažne psov a mačiek, výcvikový priestor pre špecializovaný výcvik záchranárskych, canisterapeutických a asistenčných psov, miesto na ustajnenie terapeutických zvierat a realizáciu animoterapií – terapií, kde je liečiteľom zviera, Výcvikový priestor bude aj pre širokú verejnosť, ako aj ustajnenie všetkých bežných druhov zvierat, ktoré budú vytvárať osvetovú farmu určenú na informovanie verejnosti a priblíženie sa k prírode. Okrem toho tu nájdu prácu okrem odborne spôsobilých pracovníkov aj dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, sociálne slabší, liečiaci sa drogovo závislí.

Na troch hektároch zarasteného pozemku budú štyri momentálne schátrané budovy po úprave slúžiť ako klubovňa, administratívna miestnosť a vrátnica, veterinárna ambulancia a stála služba opatrovateľov, taktiež sklad krmiva a potrieb, prípravovňa potravy a koterce. Dostatočne veľký výcvikový priestor pre zvieratá umožní najmä deťom a mládeži formovať osobnosť, charakterové a vôľové vlastnosti. Tak, ako človek dokáže pomôcť zvieraťu, pre mnohých postihnutých sú zvieratá nenahraditeľnými pomocníkmi v bežnom živote i terapeutmi, napríklad pre autistické deti. V dnešnej dobe je nezanedbateľná aj časť, kde bude farma, aby najmä mestské deti videli naživo hospodárske zvieratá, ktorá boli kedysi bežnou súčasťou našich dvorov.

Foto zdroj: www.canisterapiateam.sk

 (iri)