Závislosť – guľa na nohe i na duši (6. časť)

Tento seriál je zameraný na fakt, že spoločnosť je nakazená jedmi. Okrem spoločensky jedovatých javov, akými je korupcia a klientelizmus, máme tu toxické svinstvá, ktoré deformujú našu budúcnosť. My ich odsudzujeme, no rodičia detí, nakazených jedmi, často ani netušia, že prichádzajú o vlastných potomkov… Preto veľmi tvrdo a v spolupráci s odborníkmi poukazujeme na to, čo sa tu deje.

Spolu s marihuanou je u nás najrozšírenejšiu drogou pervitín, známy aj pod menami péčko, piko či pedro. Ide o drogu amfetamínového typu, ktorá sa v našich podmienkach vyskytuje vo forme bieleho (alebo sfarbeného podľa prímesí) kryštalického prášku.

Pervitín sa „varí“ z efedrínu, ktorý možno nájsť aj v niektorých liekoch proti kašľu. Okrem neho sa pri výrobe používa jód a fosfor, ktoré zvyšujú jedovatosť konečného produktu, keďže „variči“ často nie sú schopní odstrániť ich. Zaujímavé je, že najväčším nelegálnym producentom je Česká republika, kde s varením pervitínu začali už v 70-tych rokoch. Slovensko jej úspešne konkuruje, pretože výroba nie je v domácich podmienkach také zložitá a mnohí sa s vidinou veľkých ziskov rozhodnú riskovať dlhé roky vo väzení.

Pervitín sa zneužíva najmä šnupaním alebo vnútrožilne, podľa toho vyzerá aj následný obraz škôd, ktoré spôsobuje a taktiež rýchlosť nástupu účinku drogy. V prípade intravenóznej aplikácie dochádza k okamžitému pociťovaniu účinku, pri šnupaní asi za 10 minút, pri orálnom užití do jednej hodiny. Pri intravenóznej aplikácii ide samozrejme okrem množstva ďalších rizík najmä o nebezpečenstvo zanesenia infekcie do krvného obehu či prenos chorôb (žltačka, AIDS a pod.).

Nástup účinku drogy je spojený s vzostupom krvného tlaku, zrýchlením pulzu, rozšírením zreníc, potením, bledosťou a nevoľnosťou. Prvé užitie môže byť dokonca spojené i s menej príjemnými príznakmi, často sa uvádza napríklad bolesť hlavy, srdcová slabosť alebo mrazenie, až následné užitie vedie k pocitom slasti a eufórii. Pri dlhodobom užívaní sa objavujú vyrážky, poruchy zraku, väčšia náchylnosť k chorobám, chronické bolesti hlavy a dokonca i poškodenie mozgu. Zaujímavosťou je poškodenie chrupu ako dôsledok zatíňania zubov.

Účinky pervitínu trvajú niekoľko hodín a sú nasledované únavou, vyčerpaním a dysforickou náladou. A to napriek tomu, že ide o stimulačnú drogu. Navyše môže vyvolať závislosť. Pre vznik závislosti je potrebné dlhodobé užívanie s frekvenciou niekoľkokrát týždenne. Závislosť nevzniká po jednorazovom užití ani po užívaní trvajúcom napr. mesiac. Rozvoj závislosti trvá prinajmenšom niekoľko mesiacov, typicky okolo šesť až deväť mesiacov.

Zradné vždy je, že závislosť sa rozvíja plazivo. Typický spôsob užívania pervitínu navyše vedie užívateľa k mylnému dojmu, že závislý byť nemôže, pretože vydrží niekoľko dní bez ťažkostí abstinovať. Závislosť vzniká len psychická, fyzické ťažkosti spojené s vysadením majú len charakter vystupňovanej únavy.

Psychická závislosť je však z hľadiska liečby tou ťažšou zložkou závislosti. Jej zvládnutie obyčajne vyžaduje aspoň ambulantnú liečbu stacionárneho typu v dĺžke niekoľkých mesiacov. Na spôsobe aplikácie pritom pri vzniku závislosti nezáleží.

Tento seriál slúži jedinému cieľu – aby sa hrôza závislostí a s nimi spojenými tragédiami na Slovensku znižovala!

(pokračovanie)

(bre)

Foto zdroj: http://www.healthspikes.com/wp-content/uploads/2017/03/beat-alcohol-addiction.jpeg