Zem sa otepľuje, ostatné tri roky sú extrémne

Zem sa otepľuje, ostatné tri roky sú extrémne

Rok 2017 sa veľmi pravdepodobne zaradí nielen medzi tri najteplejšie roky v histórii meteorologických pozorovaní (za globálne najteplejšími rokmi 2016 a 2015) a súčasne aj medzi roky s množstvom poveternostných extrémov, zahŕňajúcich katastrofálne hurikány a povodne, závažné vlny tepla a sucha.

Podľa najnovšej predbežnej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) o stave klímy v roku 2017 vychádzajúcej z údajov spracovaných za obdobie prvých deviatich mesiacov roka (január až september), tento rok sa s najväčšou pravdepodobnosťou zaradí medzi tri najteplejšie roky novodobej histórie meteorologických meraní a pozorovaní od roku 1880. Zaujímavým faktom je aj to, že tento rok bude už tretím rokom za sebou, kedy odchýlka globálnej teploty atmosféry a oceánov presiahne hodnotu 1 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

Rok bol súčasne poznamenaný sériou mimoriadne závažných extrémov počasia, ktorá mali často katastrofálne dôsledky. Zem zažila hurikány, sucho, povodne či vlny horúčav. Správa WMO o stave klímy v roku 2017 bude prezentovaná v rámci 23. výročnej konferencie zmluvných strán o klimatickej zmene COP23 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa práve koná od 6. do 17. novembra v nemeckom meste Bonn. Hlavným cieľom je stanoviť pravidlá implementácie Parížskej dohody z roku 2015. je potrebné zamerať sa na dôsledky prejavov počasia na ľudskú bezpečnosť, prosperitu a životné prostredie.

Podľa správy WMO dlhodobé ukazovatele, ako napr. pokračujúci nárast koncentrácie atmosférického oxidu uhličitého (CO2), vzostup hladiny svetových oceánov a jeho acidifikácia (rast kyslosti morskej vody), či rýchly úbytok množstva ľadu v Arktíde, patria medzi nespochybniteľné indikátory prebiehajúcej klimatickej zmeny. Rozloha a rozsah morského ľadu v Arktíde zostávajú aj naďalej podpriemerné, v priebehu roku bola  pozorovaná aj rekordne nízka úroveň rozsahu morského ľadu v doteraz relatívne stabilnej oblasti Antarktídy.

Foto zdroj: www. vtm.e15.cz

(iri)