Zhoršovanie smogovej situácie u nás spôsobujú ľudia aj spaľovaním odpadu v kotloch

Zhoršovanie smogovej situácie u nás spôsobujú ľudia aj spaľovaním odpadu v kotloch

V zimnom období častejšie ako v lete upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav na zhoršenú smogovú situáciu. Na znečisťovaní ovzdušia sa okrem motorov áut, niektorých výrobných prevádzok podieľajú aj lokálne kúreniská. Ide o kotle na tuhé palivo, krby či piecky.

Tieto vykurovacie telesá sú používané najmä v domácnostiach a menších prevádzkach a pri zhoršení rozptylových podmienok a v dôsledku inverzie sa prachové častice a ostatné látky vznikajúce pri spaľovaní tuhých palív držia v dýchacej zóne. Pri nesprávnom spôsobe vykurovania sa do vzduchu, ktorý dýchame, uvoľňujú okrem tuhých látok aj oxid siričitý, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky, formaldehyd a ťažké kovy, ktoré sú pre ľudský organizmus jedom.

Je potrebné pre ochranu vlastného zdravia a zdravia ostatných dodržiavať správny postup pri vykurovaní, aby sa znížil obsah škodlivých látok v ovzduší. V zariadeniach na spaľovanie dreva spaľovať len drevo, na spaľovanie uhlia len uhlie. V žiadnom prípade nespaľovať v domácich kotloch mokré drevo, drevotriesku, rámy okien či chemicky ošetrené drevo a už vôbec nie plastové fľaše, plienky, viacvrstvové obaly od nápojov, fólie, textil, celofarebné letáky či časopisy.

(iri)

Foto zdroj: http://klimowicz.elk.pl/uwaga-na-tym-osiedlu-trujemy-sasiadow/