Zhudobnené Rúfusove modlitbičky budú môcť počuť v kostoloch vo viacerých slovenských mestách

Zhudobnené Rúfusove modlitbičky budú môcť počuť v kostoloch vo viacerých slovenských mestách

Modlitbičky od významného slovenského básnika Milana Rúfusa je knižka, s ktorou vyrastalo nejedno dieťa a zanechalo v ňom hlboké stopy na celý život. Knižke sa dostalo aj hudobnej podoby od slovenskej džezovej klaviristky a skladateľky Jany Bezekovej.

V predvianočnom období od 25. novembra do 10. decembra zaznejú v koncertnej podobe v evanjelických kostoloch viacerých slovenských miest – v Ružomberku, Banskej Bystrici, Trenčíne, Trnave, Nitre (tu bude koncert v synagóge) a napokon v Bratislave.

Rúfusove modlitbičky prinášajú úprimné vyznanie viery prostredníctvom detského myšlienkového sveta a podľa toho postupovala aj autorka hudby. Vybrala si jedenásť textov – Deti a modlitbička, Modlitba za osamelé deti, Detské krédo, Plachá modlitba za mamkino srdce, Zimná modlitbička, Večerná modlitba, Modlitba trojkráľová, Poďakovanie za lásku, Modlitba za rodičov, Modlitba modlitieb, Ako bolo na počiatku.

Autorka nechala v nich vyniknúť detské hlasy Bratislavského detského zboru. Spev dopĺňa komorný orchester klavírom, husľami, flautou, violou, violončelom, kontrabasom a perkusiami.

Foto zdroj: http://www.spevackezbory.sk/?page_id=242

(iri)