Životné prostredie: Milióny eur pôjdu na boj so suchom

Životné prostredie: Milióny eur pôjdu na boj so suchom

Fenomén sucha sa podľa odhadov týka 17 percent územia Európy a nevyhýba sa ani Slovensku. Toto leto sa o tom mohli presvedčiť napríklad obyvatelia niektorých lokalít na Záhorí alebo na juhu krajiny. Prejavy sucha aj na Slovensku budú v budúcnosti ďalej narastať.

Ministerstvo životného prostredia preto predstavilo prvý návrh programu H₂ODNOTA V KRAJINE. Program konkrétnymi opatreniami má predchádzať dôsledkom sucha na obyvateľov, na ekonomiku regiónov či na samotnú prírodu. Zároveň na viaceré opatrenia vymedzilo 70 miliónov eur z eurofondov a zdrojov Environmentálneho fondu. „Slovensko dnes nečelí dôsledkom sucha v takej miere ako iné európske krajiny. No to neznamená, že sucho u nás nie je témou, ktorou sa nemusíme zaoberať. Práve naopak. Investície do predchádzania problému sú vždy zodpovednejšie, lacnejšie a efektívnejšie ako dodatočné odstraňovanie dôsledkov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Lívia Labudová, klimatologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu k tomu dodáva: „Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku vzrástla v období od 1991 – 2014 až o 1 °C v porovnaní s obdobím 1961 – 1990. To zvýšilo nároky na vodu. Sucho tak môže zasiahnuť ktorúkoľvek oblasť Slovenska.

Doterajší prístup k problematike sucha na Slovensku mal jedno zásadné úskalie. Dostatočne sa neprepájali aktivity v jednotlivých odvetviach. Činnosti v krajine nenadväzovali na opatrenia v mestách a obciach či poľnohospodárstve. Práve to má zmeniť program H₂ODNOTA V KRAJINE. Na jeho prvej verzii sa tak podieľali odborníci, vedci a akademici s rôznymi zameraniami. Na programe sa začalo pracovať v apríli 2017. Okrem analytickej časti obsahuje aj konkrétne opatrenia. Ich realizácia si opatrenia vyžiadajú sumu presahujúcu 100 miliónov eur. Potrebné financie budú čerpané z eurofondov či Environmentálneho fondu. Ministerstvo životného prostredia je na ťahu s tým, či do konca roka vyhlási výzvy v hodnote 70 miliónov eur.

(bre)

Foto zdroj: http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBORNE_AKTUALITY/images/anotacia/sucho/sucho2.jpg