Zmysel vedeckého nezmyslu

Zmysel vedeckého nezmyslu

Veda ako terč vtipov? Nič nové pod slnkom. Roztržití vedci a pitoreskné náuky zabávajú ľudstvo prinajmenšom odvtedy, čo si fúzatí učenci začali vynucovať pozornosť a úctu svojimi výkonmi alebo svojím čudáctvom. Ale použiť humor ako vedeckú metódu, k tomu sa zatiaľ prepracoval iba anglický novinár a profesor ekonómie Cyril Northcote Parkinson (1909).

Humorná veda sa nemohla zrodiť ani v príliš ľahkomyseľnom Francúzsku, ani v hektických Spojených štátoch, a už vôbec nie vo vedeckom Nemecku. Parkinsonove zákony sa objavili v Británii. Chaotický stav britských štátnych financií siaha podľa výskumov pána profesora až kamsi do roku 1129. Ministerstvo kolónií bolo tým motivačným prvkom, ktorý sa rozrastal bez ohľadu na to, že sa vskutku stal nápadným, až keď kolónie zmizli.

Slovensko kolónie nemá. Stačí to však na ochranu pred Parkinsonom? Ako asi vyzerajú štátne úrady pôsobiace na našu ekonomiku? Platí aj pre ne Parkinsonova rovnica? Podľa nej pribúda v každom úrade 5,75 % zamestnancov ročne bez ohľadu na to, koľko práce sa má vykonať – pokiaľ sa vôbec dajaká práca vykonať má?! Ani taký posvätný pojem, ako je kult manažéra a podnikateľa, neušiel Parkinsonovej pozornosti.

Rozlíšenie na samčie a samičie podniky, skúmanie sexuálnych vzťahov medzi nimi a zmena ich pohlavia patria k stále zabúdaným Parkinsonovým devízam. Rovnako ako ďalší zákon: Narastanie prináša zložitosť a zložitosť prináša rozklad. Profesorovo dielo poskytuje aj priamo vedecký dôkaz, že hlúposť sa presadí i v podnikaní  ako varovný maják pre chytrejších kolegov, alebo ako norma, podľa ktorej podnik funguje. To je zvyčajne začiatok zlatého veku papierovania, ktoré sa aj vďaka lacným kopírovačkám prelieva zo štátnej správy do úradovní priemyselných mamutov.

 „Túžba“ rozposielať papiere, ktorá prevláda v obchodnom živote a je vlastná verejnej správe, dosahuje najbizarnejšie výsledky vo vedeckom bádaní, nešetrí Parkinson ani svojich kolegov. Napokon, ako je známe, tých pár vedcov, ktorí skutočne za niečo stoja, si vymieňa svoje myšlienky súkromnou korešpondenciou, komentuje rozmach vedeckého časopisectva. Vek elektriny a pary, do ktorého sa Parkinson narodil, vystriedal vek počítačov a informácií.

Elegantné komputery, šíriace sa ako príslovečný mor, už mohli urýchliť rast byrokracie. K papieru, známemu postrachu úradov, podnikateľov i verejnosti, pribudla svetová sieť a elektronická pošta. Kvantá presných informácií ponúka vynachádzavým jednotlivcom ďalšie výhovorky, ako prihrať Čierneho Petra rozhodovania niekomu inému. Aj naše  storočie  preto potrebuje svojho Parkinsona, ktorý sa vie vtipne, a napriek tomu vedecky pozrieť na zmysel nezmyslov v ľudskej spoločnosti.

Foto zdroj: https://mattkremer.com/parkinsons-law-24-hour-product-challenge-recap/

(ebu)