Známa dominanta Bratislavy „obrátená pyramída“ sa stala národnou kultúrnou pamiatkou

Vrcholné dielo neskorého modernizmu, ktoré spočiatku Bratislavčanov rozdeľovalo, sa napokon stalo nielen dominantou hlavného mesta, ale aj národnou kultúrnou pamiatkou. Informoval o tom Pamiatkový ústav Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 12091/1.

Experimentálna stavba vznikla v uvoľnenej atmosfére šesťdesiatych rokov. Svojimi hodnotami prezentuje kultúrne dedičstvo povojnovej modernej architektúry. Tvorcovia použili inovatívne veľkorysé riešenia, progresívne technológie a konštrukčné princípy. Výrazne expresionistický objekt je dielom slovenských architektov Štefana Ďurkoviča, Štefana Svetka a Barnabáša Kissling.

Ako výnimočné dielo stredoeurópskej moderny bola budova Slovenského rozhlasu publikovaná na fotografiách v renomovaných zahraničných publikáciách – knihách i v časopisoch. Nahrávacie priestory a koncertná sála v pôvodnom architektonickom riešení sú unikátne. Je tu umiestnený aj jeden z najväčších organov na Slovensku. Projekt vznikol v roku 1967 a stavba bola dokončená v roku 1983.

Budova Slovenského rozhlasu ako jeden z neskoromoderných symbolov Bratislavy sa v roku 2001 stala v ankete Stavbou storočia v kategórii Spoločenské stavby. Vďaka svojej čitateľnosti v panoráme mesta sa zaraďuje medzi kľúčové prvky jeho urbanizmu.

(iri)

Foto zdroj: https://divany.hu/2015/orosz_het/2015/11/21/keleti_blokk_epiteszet/