Znovu školské mlieko, ale aj ovocie a zelenina

Znovu školské mlieko, ale aj ovocie a zelenina

Od prvého dňa nadchádzajúceho školského roka sa spustí nový program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách. Na mlieko a mliečne výrobky bude môcť Slovensko z prostriedkov EÚ použiť 1 020 425 eur, na ovocie a zeleninu 2 185 291 eur, čo je spolu 3 205 716 eur na spojený školský program. Uvádza to na svojej webovej stránke Európska komisia. Na financovanie programu EÚ vyčlenila na školský rok 250 miliónov eur.

Deťom v školách budú ponúkať čerstvé ovocie, zeleninu a mlieko, ale aj spracované výrobky, napríklad polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. V programe nie sú povolené žiadne pridané cukry, soľ a tuky okrem prípadu, že vnútroštátne orgány ich povolia v obmedzenom množstve. Program nastavili tak, aby sa k žiakom dostali výrobky najvyššej kvality. Na výdajných miestach v škole či prostredníctvom mliečnych automatov budú po novom k dispozícii aj bezlaktózové variácie mlieka pre žiakov s intoleranciou na laktózu.

Súčasťou programu, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, budú okrem distribúcie zdravých potravín aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, napríklad o tom, aké  témy na vzdelávanie či aké poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc. Týmto jedným programom sa zlučujú a optimalizujú existujúce projekty, z ktorých malo v minulom roku prínos 20 miliónov detí. Všetkých 28 členských štátov oznámilo, že sa v školskom roku 2017/2018 zapoja do tejto iniciatívy.

Foto zdroj:https://www.cas.sk/clanok/157423/unikatny-projekt-v-sliaci-ziaci-za-mlieko-platia-detskou-kreditkou/

(iri)