Zo zámku Vígľaš predanom za korunu je zachránená pamiatka a Stavba roka

Zo zámku Vígľaš predanom za korunu je zachránená pamiatka a Stavba roka

Ruinu zámku Vígľaš kúpil od obce súkromný investor – spoločnosť Zámok Vígľaš v roku 2007 za korunu. Podľa informácií, ktoré priniesla RTVS, za spoločnosťou investor z bývalej ruskej federácie, ktorý po tom, čo videl chátrať tento hrad zo 14. storočia prestavaný na lovecký zámok cisárom Žigmundom Luxemburským, sa rozhodol, že ho zachráni.

Hrad sa podarilo zrekonštruovať za približne 16 miliónov eur, z toho 6 miliónov z eurofondov. Z pôvodných častí, ktoré zničil požiar v roku 1945, zostali zväčša len obvodové múry, ktoré boli vo vlastníctve obce. Tá nemala dostatok prostriedkov – hoci z eurofondov financie získala – na jeho kompletnú rekonštrukciu, preto bol predaj za korunu a spojenie sa so súkromným investorom ideálnym prostriedkom, ako zachrániť tento unikát. Architekti použili na rekonštrukciu pôvodné materiály aj technológie, zato priznali v nových častiach, že nové je nové – a teda aj materiály a technológie sú moderné. Ide hlavne o tie časti zámku, ktoré slúžia verejnosti a komerčnému účelu. Podľa Zsolta Pappa z Ateliéru PROART, ktorý je s architektkou Alicu Tichou spoluautorom riešenia, je zámok Vígľaš unikátnym projektom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a tak skoro sa asi nezopakuje.

Návrh rekonštrukcie sa vrátil k pôvodnému priestorovému usporiadaniu z čias najlepšej kondície hradu a zároveň rešpektuje posledný funkčný stav z roku 1945. Objekt reprezentuje barokové obdobie ako najzachovalejšie s čiastočnou prezentáciou gotických častí ako najstaršej vývojovej etapy zámku. Renesančné opevnenie je po lokálnych opravách v pôvodnej podobe.

Hotel vybrali ľudia v internetovom hlasovaní súťaže Stavba roka 2014 a ocenila ho aj odborná porota. Už štvrtý rok je znova prístupný verejnosti a slúži na komerčné účely, ale aj návštevníkom, ktorí chcú spoznať jeho históriu.

(iri)

Foto zdroj: http://grandviglas.com/