Zostaneme zdravým ostrovom uprostred susedných krajín nakazených prasacím morom?

Zostaneme zdravým ostrovom uprostred susedných krajín nakazených prasacím morom?

Zatiaľ je Slovensko v regióne strednej Európy, kde sa napriek opatreniam šíri africký mor ošípaných, ostrovom nepostihnutým nákazou.

Epidémia sa rozšírila už aj na komerčné chovy v Rumunsku a po výskyte choroby je nutné likvidovať celé chovy. Slovensko je obkolesené krajinami, kde epidémia naberá na sile, zo všetkých strán – Česká republika zo západu, Poľsko zo severu, Ukrajina z východu a Maďarsko z juhu. Krajiny EÚ sa zhodujú na hlavných opatreniach, ktoré sú nevyhnutné pre zabránenie šírenia epidémie. Potrebné je rýchlo identifikovať postihnuté zvieratá a chovy, neustále ich kontrolovať, rýchlo odstrániť uhynuté zvieratá nielen na farmách, ale aj vo voľnej prírode – v prípade diviačej zveri, ktorá šíri chorobu cez hranice.

Podľa poľovníkov je nevyhnutné razantné zníženie počtu diviakov, v prípade Slovenska navrhujú až 90 percent. Slovensko prikročilo aj k intenzívnemu monitoringu. Ako vysoko rizikové zóny sú vnímané hranice s Ukrajinou a Českou republikou. V sledovaní výskytu choroby môžu pomôcť aj drony, ktoré na základe tepelného spektra zvierat dokážu rýchlo určiť, či sa vyskytlo nové ohnisko nákazy.

Rozšírenie prasacieho moru v Európe môže v konečnom dôsledku spôsobiť likvidáciu celých chovov na kontinente a závislosť EÚ na dovoze mäsa z iných krajín spoza mora, s ktorým tu máme neblahé skúsenosti. Poškodiť to môže celú Európu hospodársky aj zdravotne.

(iri)

Foto zdroj: https://pixabay.com/sk/prasiatka-farma-prasa-2736051/