Zosunutý múr na kalvárii v Banskej Štiavnici opravili

Oporný múr a časť chodníka na banskoštiavnickej kalvárii, ktoré sa zosunuli v dôsledku roztápania snehu a odmäku, sú už opravené a bezpečné. Štyri dni na tom pracovali šiesti ľudia pod vedením Kalvárskeho fondu, ktorý už niekoľko rokov zachraňuje známu a turistami vyhľadávanú pamiatku.

„Múr má už svoje roky. Údržba bola za posledné desaťročia dosť zanedbaná, preto sa časť múru zrútila,“ vysvetľuje Martin Macharik, predseda Kalvárskeho fondu. „K vrcholu kalvárie vedie približne šesťsto metrov chodníkov s prevýšením asi sto metrov. Z toho sme už upravili okolo stopäťdesiat metrov chodníkov, limitujú nás však financie. Rekonštrukcia všetkých chodníkov na kalvárii by stála minimálne stotisíc eur.“

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN