Zoznam najchudobnejších regiónov „obohatia“ ďalšie dva – Snina a Košice okolie

Zoznam najchudobnejších regiónov „obohatia“ ďalšie dva – Snina a Košice okolie

Parlament schválil novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Zmenou výpočtu miery nezamestnanosti potrebnej pre zaradenie do zoznamu tak pribudli k okresom Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobora, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce aj Košice – okolie a Snina.

Pred novelizáciou zákona bol na zaradenie do zoznamu potrebný 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, odteraz to je 1,5-násobok. Novela rozširuje aj okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov. Upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR a okresných úradov v sídle vymenovaných okresov, spôsob vytvorenia, pôsobnosť a zloženie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov a vytvorenie výborov na regionálnej úrovni.

Novela tiež určuje ustanovenia o Ročných prioritách ako vládou schválený záväzný dokument, ktorý je podkladom pre poskytnutie príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky jeho poskytnutia.

Z vymenovaných regiónov je zrejmé, že chudoba sa drží najmä na východe Slovenska. Ďalšia podpora cestovania a sťahovania ľudí za prácou ich ešte viac vyľudní a práce už nebude a nebude ani pre koho pracovať.

(iri)

Foto zdroj: http://mestodobsina.sk/osada-v-dobsinej-sa-vycistila-jej-obyvatelia-zacali-aj-separovat/