Zvonica na historickom bojisku

Zvonica na historickom bojisku

K zvonici nad obcou Hostovice v Sninskom okrese vedie nový náučný chodník. V tomto roku ho vybudoval Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy. Dĺžka trasy spolu je vyše 12 kilometrov.

Súčasťou chodníka sú informačné panely, z ktorých sa turista dozvie viac o tom, ako zasiahla  prvá svetová vojna územie Slovenska, aká bojová činnosť prebiehala v okolí obce Hostovice, tiež na nich nájde informácie, prečo bola zvonica postavená, na akom mieste a kedy. Nadšenci chcú v budúcnosti areál zvonice postupne doplniť o ďalšie prvky drobnej architektúry. Naplánované sú  pamätníky venované vojakom z územia SR, ktorí bojovali na frontoch prvej svetovej vojny.
Zvonica v Hostoviciach je vybudovaná z dreva, vysoká je šesť metrov. Myšlienka postaviť na historickom bojisku zvonicu, ktorá bude pripomínať smrť množstva vojakov, vznikla pred dvomi rokmi, keď klub organizoval turistický pochod na tieto miesta. Predtým sa v obci podarilo obnoviť vojnový cintorín.

Počas prvej svetovej vojny prebiehala pri Hostoviciach intenzívna bojová činnosť. Najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch prebiehali na kopcoch nad obcou urputné boje, ktoré si vyžiadali tisíce mŕtvych a ďalšie tisícky ranených. Tieto udalosti sú len veľmi slabo zmapované, dobrovoľníci sa preto usilujú  sumarizovať dostupné informácie, aby sa najmä mladá generácia zaujímavou formou dozvedela viac o našej histórii.

Foto zdroj:http://www.kvhbeskydy.sk/otvorili-sme-naucny-chodnik-k-zvonici-na-bojisku-i-svetovej-vojny-pri-obci-hostovice/

(ebu)